Annette Groot

Steunfractielid, oud-wethouder

  • WMO en welzijn en buurtwerk 
  • Ouderenzorg 
  • Openbare ruimte (groen/reiniging/riolering/onderhoud/wegen/begraafplaatsen/water/nutsvoorzieningen) 
  • Recreatie en Geestmerambacht 
  • Klimaatbeleid/klimaatadaptatie 
  • Diversiteit en inclusie 
  • Dierenwelzijn 
  • Erfgoed en cultuurhistorie
  • Plaatsvervangend voorzitter Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer 
  • Lid van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Dijk en Waard: goed wonen, werken en leven

Toen ik aan de Oostdijk geboren werd had Heerhugowaard zo'n 6500 inwoners, nu zijn dat er meer dan 10 keer zoveel. Mijn opa en vader waren agrariërs die kool en piepers verbouwden en het na de oogst op een koolschuit naar de Broekerveiling brachten, via de overhaal bij het Kanaal Omval-Kolhorn. De binding met Langedijk is mij dus met de paplepel ingegoten! Mooi dat we nu ook één gemeente worden. 

Als wethouder heb ik me ingezet voor onze inwoners om onze gemeente een stukje beter te maken, waarbij iedereen mee kan doen naar eigen kunnen. Een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Helaas heb ik om gezondheidsredenen het stokje over moeten dragen. In mijn vrije tijd speel ik Pokémon Go. Ook ga ik graag een dagje uit met mijn kinderen, familie of vrienden.