Verkeer

Een goede infrastructuur is belangrijk voor de gemeente Dijk en Waard. Bereikbaarheid en doorstroming dienen prioriteit te hebben. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

 • De fiets- en wandelpaden dienen egaal en veilig te zijn. Dit is van groot belang voor alle inwoners en zeker voor mensen met een beperking, kinderwagens, scootmobielen, rollators en (elektrische) rolstoelen. Wij willen dat alle voetpaden, inclusief afritten, zodanig worden aanpast dat ze veilig zijn voor elke voetganger.
 • Daar waar het nodig is moet de verkeersomgeving ingericht worden als 30 km gebied met passende verkeersremmende maatregelen.
 • Alle kruispunten, wegen bij scholen en oversteekplaatsen moeten worden onderzocht op verkeersveiligheid, onderhoud van weggedeeltes en verlichting. Waar nodig dient dit te worden geoptimaliseerd.
 • Vrachtverkeer hoort niet in de kernen en wijken, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Daarom dienen duidelijke routeborden het vrachtverkeer naar de randwegen te verwijzen en de navigatiesystemen, waar mogelijk, daarop aangepast te worden.
 • Een van onze aandachtspunten is de Westerweg, waar nog steeds te hard wordt gereden en die geluidsoverlast geeft voor de omwonenden.
 • Na jaren van verkeersoverlast in Sint Pancras moet dit probleem, mede door middel van participatie op redelijke termijn opgelost worden.
 • Bij openbare gebouwen en gebouwen voor maatschappelijk nut dienen voldoende (invalide-) parkeerplaatsen te zijn. Ook de aanfietsroutes en looproutes naar deze voorzieningen dienen duidelijk en veilig te zijn.
 • Bij het inrichten en herinrichten van wijken dient de toegankelijkheid voor voet-gangers, fietsers, kinderwagens, rollators, scootmobielen en mensen met een beperking prioriteit te hebben.
 • Dijk en Waard moet een fiets- en wandelvriendelijke gemeente zijn.
 • Daar waar noodzaak is om fietspaden naast de weg te realiseren, gebeurt dit zoveel mogelijk aan beide zijden van de rijbaan, als eenrichtingsverkeer. Op alle rotondes komt weer eenrichtingsverkeer.
 • Het karakter van historische paden en lanen blijft in stand. Dit is cultuurhistorie en horen we te bewaren.
 • Voorlichting en training over het veilig gebruiken van de elektrische fiets en scootmobiel is gewenst.
 • Al jaren zijn de Dorpsstraat en Bovenweg in Langedijk niet geschikt voor langzaam verkeer. Wij willen dat de gemeente het wegdek van deze straten zodanig aanpast dat het veilig is voor elke wandelaar en fietser. 

Verkeer te water

 • Om verkeer op het water veilig en plezierig te houden, zijn de inzet van Boa’s en een duidelijk vaarbeleid noodzakelijk.
 • Ongewenst gedrag door recreanten waardoor gevaarlijke situaties ontstaan op het water voor zowel mens als natuur dient gesanctioneerd te worden.
 • Alle Boa’s dienen een AED tot hun beschikking hebben.
 • Binnen de bebouwde kom en op het Oosterdel worden alleen elektrisch aangedreven bootjes voor de kleine pleziervaart toegestaan. Een uitzondering geldt voor de historische vloot, beroepsvaart en tuinders.
 • Registratie van vaartuigen draagt bij aan betere handhaving.