Senioren Dijk en Waard in de media


Binnen 1 jaar: van cursist tot wethouder

Rodi - 14 juni 2024

In maart 2023 volgde Ester Leibbrand de cursus Politiek Actief, aangeboden door de gemeente Dijk en Waard. Als bestuursvoorzitter van Senioren Dijk en Waard wilde zij zich verdiepen in de werking van het democratisch systeem. Na de zomervakantie kwam onverwacht de rol van wethouder op haar pad, waardoor de opleiding direct nuttig was. 

 

Tot december 2023 had Ester het druk met haar adviespraktijk voor talentontwikkeling en loopbaan­begeleiding. Ze was daarnaast bestuursvoorzitter van Senioren Dijk en Waard. "Dat is geen politieke rol, ik was vooral bezig met professionalisering, raadsprofielen, marketing en campagnes organiseren. Omdat ik meer wilde weten over ons democratisch systeem, besloot ik de cursus Politiek Actief te volgen." 

Ester heeft veel geleerd van de cursus. "Het is een mooie kennismaking met het democratisch systeem. Je leert hoe zaken geregeld zijn in landelijke, provinciale en gemeentepolitiek. Ook leer je hoe een debat werkt en wat nodig is om een goede debater te zijn. Erg goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk zouden alle scholen dit moeten aanbieden aan hun leerlingen: het is basiskennis." 

Hoewel Ester geen politieke ambities had, is ze inmiddels wethouder in de gemeente Dijk en Waard. "Mijn partijgenoot Annette Groot was wethouder, maar door privéomstan­digheden stopte zij. In oktober vroeg ze of ik haar wilde opvolgen. Daar moest ik over nadenken. Het wethouderschap is meer dan een fulltime baan, dus ik moest mijn rol in mijn onderneming stoppen. Een flinke verandering. De fractie moest ook goedkeuring geven.· Die ging akkoord en Ester besloot de stap te wagen. "Dit aanbod was te leuk om nee tegen te zeggen. Zo'n kans komt geen tweede keer."

Ester raadt de cursus Politiek Actief van harte aan: "Waarom zou je niet willen weten hoe onze rechtstaat in elkaar zit? Je leert er veel van en de cursus geeft handvatten als je zelf politiek actief wilt worden. Maar ook zonder die ambitie geeft de cursus je een beter begrip van ons democratisch systeem en maakt het je nieuwsgierig naar hoe je zelf invloed kunt hebben op je leefomgeving."

Download
Artikel Rodi Media
240614 Rodi-Van cursist naar wethouder i
Adobe Acrobat document 497.5 KB

SDW stelt gedragscode in

Rodi - 2 februari 2024

Senioren Dijk en Waard is een leuke partij met een goede sfeer en waar mensen met een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan.

En dat willen we graag zo houden!

 

De afgelopen jaren zijn steeds meer gevallen bekend geworden van overschrijdend gedrag, dat maatschappelijk steeds minder wordt geaccepteerd (denk aan: Me Too, incidenten in de media- en sportsector). Het was minister Dijkgraaf die aandacht vroeg voor overschrijdend gedrag in de politieke sector. Ook hier kwamen incidenten voor, maar de sector was er niet op voorbereid op welke manier men hiermee moest omgaan. Zo waren er (nog) geen vertrouwenspersonen aangesteld of gedragscodes opgesteld. Dit vraagstuk speelde al bij de grote landelijke partijen, maar voor lokale partijen was dit  ... (lees het hele artikel door het te downloaden met onderstaande knop)

Download
Artikel Rodi Media
240202 Rodi-SDW stelt gedragscode in.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Wethouder worden, ’te leuk om nee tegen te zeggen’

NHD - 24 januari 2024

De nieuwe wethouder Ester Leibbrand met op de voorgrond burgemeester Maarten Poorter. Foto: Erna Faust/Fay Quant
De nieuwe wethouder Ester Leibbrand met op de voorgrond burgemeester Maarten Poorter. Foto: Erna Faust/Fay Quant

’Een leven lang ontwikkelen’ was altijd al een belangrijke leidraad voor EsterLeibbrand (54). Ze was actief als ondernemer, bestuurder, toezichthouder en vrijwilliger en nu stapt ze met veel enthousiasme in een nieuw avontuur als wethouder van Dijk en Waard. „Deze kans was te leuk om nee tegen te zeggen.” 

Roel van Leeuwen

 

HEERHUGOWAARD Ze treedt in de voetsporen van Annette Groot die eind vorig jaar aankondigde te stoppen als wethouder vanwege gezondheidsredenen. In een interview met deVolkskrant gaf Groot aan haar opvolger te hebben gewaarschuwd voor de zware baan die haar te wachten staat.

Het is niet iets waar de kersverse wethouder voor Senioren Dijk en Waard voor terugdeinst, integendeel. „Ik ben gewend om zestig uur per week te werken. Ik heb altijd heel veel dingen naast elkaar gedaan als ondernemer, toezichthouder, bestuurder en vrijwilliger. Qua aantal uren verandert er niet veel voor me, maar waar ik voorheen soms meerdere bordjes tegelijk in de lucht moest houden, zal ik me nu focussen op één functie. Ik denk zelfs dat het voor mij wat rustiger en overzichtelijker gaat worden.”

Leibbrand groeide op op Texel en in Alkmaar, verhuisde dertig jaar geleden naar Heerhugowaard en woont tegenwoordig in Noord-Scharwoude. Ze richtte jaren geleden met een collega Loopbaanontwikkeling op. Ook was ze voorzitter van Noloc, de grootste beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches en zit ze in een denktank die de overheid adviseert ... (lees het hele artikel door het te downloaden met onderstaande knop)

Download
Artikel Noordhollands Dagblad
240124 NHD-Ester Leibbrand nieuwe wethou
Adobe Acrobat document 10.8 MB

"Ik heb er zin in"

Ester Leibbrand benoemd tot wethouder in Dijk en WaardWethouders bezwijken onder het werk: 'Er was geen moment meer om op adem te komen'

Volkskrant - 19 januari 2024

door: Jurre van den Berg

Afgelopen periode legde een recordaantal lokale bestuurders hun taken neer vanwege gezondheids­redenen. Zo ook Annette Groot (56), tot 1 januari wethouder in de gemeente Dijk en Waard, Noord-Holland. 

 

"lk ben in totaal vijf jaar wethouder geweest, de afgelopen twee jaar onder andere van de WMO, Welzijn en Openbare ruimte. 

Maar de tijdsdruk werd te groot, Dat overdag je agenda vol staat en je een paar avonden per week vergaderingen hebt: dat hoort erbij. Maar ook in de weekenden waren er regelmatig bijeenkomsten. En dan zat ik nog met stapels leeswerk. Er was geen moment 

meer om op adem te komen en ik be­gon enorm op   te zien tegen het werk. 'Wat het is: je wordt overal gezien als wethouder. Ook op een feestje, ook in de supermarkt. Iedereen wil wat van je-begrijpelijk. Het waren meest­al geen vervelende interacties. Ik heb niet, zoals best veel collega's, te maken gehad met bedreigingen. Maar Je bent wel permanent aan het werk, je ... (lees het hele artikel door het te downloaden met onderstaande knop)

Download
Volkskrantinterview met Annette Groot
240119 VK-Wethouders bezwijken onder wer
Adobe Acrobat document 732.0 KB

'Mijn verstand zegt stoppen, maar mijn gevoel wil nog niet echt mee'

Rodi - 5 januari 2024

door: Patricia Stage

HEERHUGOWAARD -Het zal voor iedereen even wennen zijn: Annet­te Groot stapt uit de gemeentepoli­tiek. Maar liefst 25 jaar was ze politiek betrokken bij eerst Heerhugowaard en later Dijk en \Vaard. Vanuit di­verse rollen en functies én als ver­tegenwoordiger van meerdere poli­tieke partijen. De laatste vijf jaar was ze namens de plaatselijke senioren­partij, waarvan ze zelf medeoprich­ter was, wethouder. Een baan die ze met veel plezier heeft vervuld, maar die ook veel van haar vergde. Werk en privé gingen teveel door elkaar heen lopen. "Met mijn verstand heb ik het besluit genomen om te stoppen, maar mijn gevoel wil nog niet echt mee", stelt ze met een glimlach. Het te­kent de betrokkenheid die Groot al­tijd heeft gevoeld bij de plaatselijke samenleving. 

Groot, die geboren werd in Heer­hugowaard maar een deel van haar jeugd in Santpoord-Noord en Am­sterdam doorbracht, zette haar eerste schreden in de ... (lees het hele artikel door het te downloaden met onderstaande knop)

Download
Afscheidsinterview met Annette Groot door Rodi Media
240105 Rodi-Afscheidsinterview Annette G
Adobe Acrobat document 3.1 MB

'Ook in de supermarkt ben je de wethouder’

NHD - 3 januari 2024

Het kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel, maar na een jaar waarin ze vijf keer ziek is geweest, besloot Annette Groot dat het tijd was om te stoppen als wethouder.

„Op een gegeven moment ben je overal waar je komt de wethouder, ook op een feestje of in de supermarkt.”

door: Roel van Leeuwen

Heerhugowaard ! Op de revers van haar jasje prijkt niet langer alleen de koninklijke onderscheiding die ze in 2019 kreeg toen ze stopte als raadslid, maar Annette

Groot mag zich ook de eerste draagster noemen van ’De Brug’, een van de twee nieuwe gemeentelijke

onderscheidingen die Dijk en Waard rijk is. „Daar ben ik zeker trots op”, zegt ze over het speldje dat ze tijdens haar laatste raadsvergadering als wethouder kreeg van burgemeester Maarten Poorter. Volgens de burgemeester heeft Groot een ’monumentale bijdrage’ geleverd aan de lokale politiek in Dijk en Waard. Liefst 25 jaar was ze actief fractievertegenwoordiger en raadslid in Heerhugowaard en als wethouder eerst in Heerhugowaard en de laatste jaren ook in de fusiegemeente Dijk en Waard. Ze ... (lees het hele artikel door het te downloaden met onderstaande knop)

Download
Afscheidsinterview met Annette Groot door het Noordhollands Dagblad
240103 NHD-Afscheidsinterview Annette Gr
Adobe Acrobat document 294.3 KB

Dagelijks Leven opent twee nieuwe huizen

Rodi - 22 september 2023

In oktober zullen er twee nieuwe vestigingen van Dagelijks Leven worden geopend aan de Middenweg te Heerhugowaard: Het Huygenwaerthuis en Het Middelwechhuis en dit stemt Willem Jan Mandersloot, raadslid voor Senioren Dijk en Waard, zeer tevreden. Die was namelijk destijds de initiatiefnemer om Dagelijks Leven te interesseren om naar Heerhugowaard te komen.

 

Dagelijks Leven creëert overal in Nederland in hoogwaardige, kleinschalige woonzorglocaties een veilige en vertrouwde omgeving voor de bewoners met dementie. Een plek waar zij zoveel als mogelijk leven zoals zij dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Gewoon, als thuis. En, misschien wel net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen, ook voor wie alleen AOW als inkomen heeft.

 

Vanuit de wetenschap dat met de dubbele vergrijzing ook het aantal mensen met dementie zal toenemen, heeft Mandersloot enkele jaren geleden het initiatief genomen om in overleg te treden met de toenmalige wethouder Gido Oude Kotte en het management van ‘Dagelijks Leven’. Hieruit is de eerste locatie Het Icarushuis aan de Callistolaan ontstaan

Eerder dit jaar konden verschillende raadsleden kennisnemen van het wonen met dementie tijdens een door Senioren Dijk en Waard georganiseerd werkbezoek aan Het Icarushuis.

Dat Dagelijks Leven in een grote behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat binnenkort dus twee nieuwe vestigingen worden geopend aan de Middenweg.

 

Wat Mandersloot betreft hoeft het hier niet bij te blijven want hij ziet ook mogelijkheden voor Dagelijks Leven aan de westkant van de gemeente Dijk en Waard, in het voormalige Langedijk, aangezien er nog steeds wachtlijsten zijn voor deze gespecialiseerde zorg.

Download
230922 Rodi-Nieuwe locaties Dagelijks Le
Adobe Acrobat document 1.3 MB