Cultuur en historie

Cultuurhistorie van onze mooie gemeente Dijk en Waard is belangrijk en moet behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties. Met name de senioren die de gemeente Dijk en Waard in een paar decennia enorm hebben zien groeien, hebben nog veel kennis van hoe het ooit was. Gelukkig zijn er historische verenigingen en musea zoals het Regthuis, de Broekerveiling, het Poldermuseum, de scheepshelling Nico Vader en het praalgraf van Brederode die zich inspannen om de cultuur en historie levend te houden. Wij koesteren Atelier A6, Centrum 31 en de Artfarm, maar ook de muziekschool en de balletschool. Verder zijn de kunstkerk en onze buurthuizen broedplaatsen van creativiteit. Cultuur en historie tonen onze gezamenlijke geschiedenis, hetgeen goed is voor de saamhorigheid en gemeenschapszin in onze dorpen. 

 

Om dit te behouden en stimuleren zetten we in op de volgende punten:

  • Alle kennis van historie van monumentale bouwwerken, geschiedenis en gebruiken van de bewoners van de gemeente Dijk en Waard moet goed worden geborgd en gedigitaliseerd, zoals de historische verenigingen doen. Daarbij is aandacht voor behoud van monumentale gebouwen en stolpboerderijen.
  • In navolging van Langedijk en de Middenweg-Zuid in Heerhugowaard, dienen oude en nieuwe plaatsen die van belang zijn te worden voorzien van informatieborden.
  • De gemeente Heerhugowaard verstrekt aan de nieuwe bewoners een informatiepakket, waarin ook de historie een plaats heeft. Dit initiatief dient uitgebreid te worden naar de nieuwe gemeente.
  • De opvolger van de Huygenpas en de Meedoenpas moet kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Kunst inspireert en heeft een educatieve en verbindende functie, evenals muziek, cultuurpodia, vrij toegankelijke evenementen, Cool en de Binding.
  • Door uitbreiding van Museum Broekerveiling en doorvaarbaar maken van de Achterburggracht in Langedijk kunnen bezoekers optimaal genieten van de rijke historie.
  • Bij cultuurhistorische plekken binnen de nieuwe gemeente willen wij borden die refereren aan de identiteit van de inwoners. De realisatie dient in samenwerking met Stichting Toeristische Promotie Dijk en Waard i.o. te gebeuren, het platform voor toerisme en de historische verenigingen.
  • We willen ons cultureel erfgoed behouden. Nationale evenementen zoals onder meer Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, de jaarlijkse Veteranendag en onze Sinterklaasintocht willen we op een waardige manier vieren.