Vrijwilligers

Dijk en Waard kan niet zonder vrijwilligers. Zij vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Een rol die wij koesteren. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Je neemt een stukje verantwoording op je en de samenleving heeft vertrouwen in je. Sportverenigingen, buurthuizen, musea en andere culturele verenigingen en stichtingen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Ook mantelzorgers, buurthelpers en schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat Wonen Plus Welzijn en MET Welzijn zich inzetten om ondersteuning te geven aan de vrijwilligers van verenigingen en buurthuizen. Alle vrijwilligers doen hun werk met hart en ziel. Wij hebben dan ook grote waardering voor hen. 

Om dit te laten blijken zetten we in op de volgende punten:

  • Vrijwilligers worden minimaal één keer per jaar door of mede namens de gemeente in het zonnetje gezet.
  • Daar waar mogelijk zal de gemeente de vrijwilligers faciliteren bij het uitvoeren van hun belangrijke taken.