Verenigingsleven en sport

Verenigingen bieden ons de mogelijkheid gezamenlijk een hobby uit te oefenen en elkaar te ontmoeten. Er zijn veel verenigingen in Dijk en Waard, van sport en toneel tot muziek en volkstuinen. 

Omdat alle verenigingen belangrijk zijn voor de gemeenschapszin van Dijk en Waard zetten we in op de volgende punten:

  • We willen dat verenigingen blijvend ondersteund worden in hun activiteiten voor alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud.
  • We willen de jaarlijkse huldiging van onze sportkampioenen prolongeren en organiseren voor heel Dijk en Waard.
  • Wij willen meer mogelijkheden voor sportbeoefening in de openbare ruimte, zowel groepsgewijs als individueel aangezien wij zien dat de landelijke trend zich ook lokaal vertaalt in een groeiende behoefte hieraan. Dit betekent dat de openbare ruimte meer op sportbeoefening ingericht dient te worden. Bijvoorbeeld in elke kern een fitnessparcours, gymnastiek- en speeltoestellen. Toestellen die geschikt zijn voor iedereen, jong en oud, en ook voor mensen met een beperking.
  • Bestaande programma’s die het bewegen voor ouderen stimuleren worden gecontinueerd.
  • Wij willen de zwembaden behouden.
  • Ook het behoud van mentale sportbeoefening (denksport verenigingen) achten wij noodzakelijk voor de vitaliteit van de mens.