Ons Programma

Woord vooraf

Dijk en Waard: waterrijk en stad van kansen. Die steekwoorden hanteren onze fusiegemeenten. Steekwoorden die onverminderd van toepassing zijn op onze nieuwe gemeente. De lokale politieke partij die oog heeft voor de vergrijzing van de gemeente maar waar ook iedere inwoner meetelt, dat is Senioren Dijk en Waard. Daarvoor zijn wij er. Zodat onze inwoners fit en comfortabel oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving, in een veilige wijk, in een groene gemeente.

 

Iedere inwoner van Dijk en Waard heeft te maken met de veroudering van de bevolking. Hij/zij is of wordt binnenkort zelf tot de senioren gerekend of heeft ouders, broers, zussen of vrienden die een hogere leeftijd hebben bereikt.

Wij staan voor de realisatie van goede voorzieningen, zowel collectief in buurthuizen, zorgcentra en de openbare ruimte, als individueel. Een veilige en plezierige leefomgeving voor de ouderen. Ook verdienen de mantelzorgers speciale aandacht van ons allen. 

 

We gaan daarbij niet voorbij aan de belangen van andere groepen in de samenleving. Samenleven, dat doe je samen!

Senioren Dijk en Waard vormen een deel van de volksvertegenwoordiging en alle inwoners mogen erop rekenen dat zij door Senioren Dijk en Waard worden gehoord en dat hun belangen worden behartigd. Dat houdt in: een pragmatische blik op maatschappelijke problemen. Idealen zijn daarin minder leidend dan wat beleid en plannen nu écht in het leven van inwoners betekenen, voor nu en in de toekomst. Een kritische blik op het bestuur hoort daarbij: de kwaliteit van de plannen en de uitvoering moeten kritisch worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

 

Senioren Dijk en Waard heeft wortels in Langedijk én in Heerhugowaard.  

Senioren Dijk en Waard is er voor alle inwoners, en we worden allemaal ouder!


Download
Download hier ons complete verkiezingsprogramma 2021-2026 als PDF
210628 Verkiezingsprogramma SD&W 2021-20
Adobe Acrobat document 2.7 MB


Download
Download hier het Coalitieakkoord
221215_1318 Coalitieakkoord 2023-2026.pd
Adobe Acrobat document 703.3 KB