Groen

De natuur is met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen onmisbaar voor ons leven en welzijn. Biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond. Ze vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Onze gemeente zo divers mogelijk inrichten is belangrijk. Rijkdom aan verschillende soorten geeft meer biodiversiteit. Daarnaast zorgt groen, met name bomen, voor afkoeling als het erg warm is, wat steeds vaker zal voorkomen. Een groene leefomgeving wordt door veel mensen als plezierig ervaren en er bestaan wetenschappelijke studies die aantonen dat hier een positief gezondheidseffect vanuit gaat. Alleen al het uitzicht op groen vermindert stress. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • We willen het bestaande groen in de gemeente meer divers maken en de diversiteit in het gemeentelijk groen uitbreiden.
  • We willen dat al het groen inclusief wandelpaden goed wordt onderhouden.
  • Bestaande bebouwing en nieuwe woningen moeten zo groen mogelijk aangekleed worden met voldoende tussenruimtes voor het groen.
  • Wij willen dat waar het kan meer (grote) bomen en heesters geplaatst worden. Aantrekkelijke ecologische borders met voldoende variatie in beplantingskeuze. (Grote) gebouwen groen aankleden zoals het gemeentehuis en de Binding. Parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk met half verharding (grastegels) te worden aangelegd.
  • We willen dat kinderen kennis kunnen maken met alles wat er groeit en bloeit in de natuur. We stimuleren het gebruik van grond waar voorlopig niet op gebouwd wordt voor school- en buurtmoestuintjes.