Speerpunten van ons programma

 1. Woningen voor ouderen bouwen in alle wijken en kernen nabij voorzieningen 
 2. Laagdrempelige toegankelijkheid van zorg voor senioren 
 3. Aanpakken van overlast bevordert het veiligheidsgevoel

En we gaan ook voor:

 • Een ontmoetingsplek in elke wijk en kern 
 • Ondersteunen van verenigingen bij hun activiteiten 
 • Maximaal faciliteren en waarderen van vrijwilligers 
 • Veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers 
 • Ondersteunen van absolute minima  
 • Behoud van cultuur en historie 
 • Sporttoestellen in de openbare ruimte
 • Investerend de huidige crisis uit
 • Stimuleren van werkgelegenheid 
 • Door ontwikkelen van cultuur en recreatie 
 • Vergroening van het straatbeeld 
 • Regionale samenwerking 
 • Duurzame samenleving
 • Burgerparticipatie 
 • Maximale dienstverlening  
 • Meedenken en samenwerken met kernen en wijken