ANBI-status

Vereniging Senioren Dijk en Waard heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons fiscaal nummer (RSIN) is 853402656 en ons Kamer van Koophandel-nummer is 59280638. 

Als u een gift overmaakt op ons bankrekeningnummer kunt u deze in principe aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.  Check de condities bij de Belastingdienst zelf.

 

In het kader van de ANBI-voorwaarden delen wij de volgende gegevens met u: 

Vereniging Senioren Dijk en Waard is een vereniging en politieke partij in Dijk en Waard. De leden die tevens raadslid zijn vormen een fractie in de gemeenteraad van Dijk en Waard onder de naam Senioren Dijk en Waard. 

De contactgegevens van de partij vindt u onderaan in de footer van deze webite, of neem contact op via het webformulier Contact.

Zowel de samenstelling van het bestuur als de namen van de bestuursleden staan op de pagina Bestuur onder het kopje Wie is wie.

 

Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 2 van onze statuten, eveneens te vinden op deze website onder het kopje Algemeen

De Vereniging heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt giften en inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en uit een maandelijkse bijdrage van de raadsleden.

De activiteiten van de Vereniging bestaan uit het organiseren van de verkiezingscampagne en het houden van ledenvergaderingen. 

De meest actuele vastgestelde financiële verantwoording vindt u op de pagina Jaarverslagen. Daarin is ook informatie opgenomen over het beheer en besteding van het vermogen van de vereniging. Kortgezegd bestaan de inkomsten uit de contributie en uit giften van o.a. de raadsleden. Uitgaven zijn vooral gericht op (reservering voor) de verkiezingscampagne en het onderhouden van de website.