Wijken en Kernen

Na de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie, is de eenzaamheid groter dan ooit. Er is grote behoefte om mensen te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en eindelijk samen iets leuks te doen. Een multifunctionele ruimte waar ook verenigingen tegen een maatschappelijke prijs terecht kunnen, willen we in iedere kern en wijk gerealiseerd zien. Dit om de saamhorigheid te versterken. We willen dat de gemeente inventariseert en actieve ondersteuning biedt. Tijdens de gesprekken om tot de fusiegemeente Dijk en Waard te komen is “het kernen-beleid” vaak genoemd. De gemeente dient hier verder actief mee aan de slag te gaan. De bewoners van een kern of wijk zijn de ervaringsdeskundigen, zij moeten gehoord worden. Zij krijgen de aandacht, ruimte en ondersteuning die nodig is. Behoud van de identiteit van iedere kern en wijk is het leidende principe. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • In elke kern of wijk een ontmoetingsruimte of buurthuis. Is een buurthuis niet aanwezig of niet mogelijk, dan moet de gemeente met de buurt in gesprek over vervangende faciliteiten. Ontmoetingsplaatsen dragen bij aan de sociale cohesie in de kernen. Het welzijn van de mens is noodzakelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Met ondersteuning van MET Welzijn Heerhugowaard en Wonen Plus Welzijn Langedijk kunnen inwoners gebruik maken van deze ontmoetingsplaatsen voor ondersteuning en activiteiten.
  • Zijn er veranderingen op komst in de kern of wijk, dan neemt de gemeente in een vroeg stadium het initiatief en informeert de omwonenden. Ze houdt een inloopavond, luistert en geeft de inwoners inspraak. Daarbij moet duidelijk worden besproken wat de functie van de bijeenkomst is: is het alleen wederzijds informatief of gaat het ook om voorbereiding van ideeën, besluiten of projecten? Duidelijke verwachtingen voorkomt misverstanden en verdient altijd aparte aandacht bij die bijeenkomsten.
  • Veel groen en wandelpaden in de kernen. Elke wijk een eigen wandelroute, maar ook: de kernen verbinden aan elkaar. Met rustbankjes om te genieten van het moment van de dag. Wij gaan voor vitale kernen en wijken. Concentratie van winkels en organisaties met maatschappelijke doeleinden. Lopend of op de fiets boodschappen doen is gezond voor lichaam en geest. Het kernenbeleid en de uitvoering ervan zullen wij in de gaten houden en indien nodig bijsturen.
  • Iedere kern heeft recht op de eigen identiteit. Communicatie en terugkoppeling naar de inwoners zijn belangrijk: wat willen we, wat kunnen we, dit gaan we doen.
  • Voor Centrumwaard willen wij maximale opvolging van de wensen en noden van de ondernemers en inwoners. De opbrengst van het participatieproces is leidend maar geen eindstation. De gemeente dient in voortdurend overleg met inwoners en ondernemers op te trekken.
  • Het stationsgebied wordt een modern, leefbaar en praktisch knooppunt. Ook hier willen wij maximale inbreng van en overleg met betrokkenen, inwoners en bedrijven. Waarbij de verkeersveiligheid een prioriteit is in de in de verdere ontwikkeling.
  • De locatie Westpoort wordt de entree van Dijk en Waard door met innovatieve, herkenbare bouw aan de slag te gaan.
  • Inbreilocaties voor woningbouw dichtbij voorzieningen, willen wij reserveren voor senioren.