Samenwerking met andere gemeenten

Samenwerking als doel leidt veelal tot niet tot de beoogde resultaten. Als middel is samenwerking voor ons echter leidend. Door samen te werken met andere gemeenten in de regio kunnen we komen tot lastenverlichting (denk aan de Jeugdzorg), meer en betere faciliteiten (denk aan recreatiegebieden als het Geestmerambacht) en het gebruiken van elkaars ervaringen. Er zijn al veel onderwerpen waarop gemeente Dijk en Waard succesvol samenwerkt met andere gemeenten. Wij gaan voor het uitbouwen van die samenwerking tot voordeel van onze inwoners en de inwoners van onze regio. 

Om dit te bereiken zetten we in op onderstaand punt:

  • We gaan voor maximale samenwerking die leidt tot meer efficiency, betere faciliteiten en dienstverlening.