Werk en Werkgelegenheid

De bedrijventerreinen liggen verspreid in de gemeente Dijk en Waard. In het voorjaar van 2021 is de Retailvisie aangeboden om meer inzicht over deze terreinen en winkelgebieden te krijgen. Wij zijn blij met de mogelijkheden die er zijn en gegeven worden op de terreinen. Investeringszones geven een impuls aan het winkelgebied of bedrijventerrein. Bedrijventerreinen met groen en een goede infrastructuur zijn uitnodigend voor nieuwe vestigingen die extra werkgelegenheid scheppen. Zowel in het stationsgebied, het stadshart, Centrumwaard, in winkelgebied Zuid-Scharwoude en ook rond de Broekerveiling worden er mogelijkheden geboden aan de middenstand, kleine kantoren en horeca om daar hun bedrijf te starten. Met bovenwoningen erbij is het een mooie mix van wonen, werkgelegenheid en uitgaan. 

Om deze ontwikkeling verder te stimuleren zetten we in op de volgende punten:

  • De middenstand en horeca binnen onze gemeente heeft het hard te verduren tijdens de coronapandemie. Wij willen ons inzetten om deze groep werkgevers en werknemers te ondersteunen. Zo willen wij de terrassen in heel Dijk en Waard groot houden: terrassen waar ze passen.
  • Het is heel belangrijk dat winkeliers bij de planning van gemeentelijke werkzaamheden betrokken worden om zo onnodige omzetderving te voorkomen, zeker bij grote projecten zoals de renovatie van Centrumwaard is dit noodzakelijk.
  • De weekmarkten in Broek op Langedijk en Centrumwaard willen we behouden. Ook jaarmarkten en braderieën horen daarbij.
  • Wij vinden het belangrijk dat mensen geholpen worden bij het zoeken naar werk. Op tijd hulp bieden voorkomt dat mensen in de schulden raken. Wij ondersteunen Schuldhulpmaatje en de Stichting Platform Armoede om hulp te bieden.