Werkbezoek Politie

Op donderdagavond 16 mei konden raadsleden en fractievertegenwoordigers een werkbezoek brengen aan de politie. Meer specifiek: aan het basisteam Heerhugowaard, dat deel uitmaakt van het district Noord-Holland-Noord en verantwoordelijk is voor de gemeenten Dijk en Waard, Koggenland en Hollandse Kroon. Een tweede bureau in Wieringerwerf dient ter ondersteuning van het geografisch evenwicht.

Daarmee is dit, landelijk gezien, de basiseenheid met het grootste gebiedsoppervlak. Van Sint Pancras tot halverwege de Afsluitdijk en van het Amstelmeer tot de A7 bij Berkhout.

Bij dit enorm grote gebied is het niet alleen een vanzelfsprekendheid, maar ook een noodzakelijkheid, dat omliggende eenheden te hulp schieten als eigen wagens niet op tijd kunnen arriveren op de plaats des onheils.

 

Na een welkomstwoord van de burgemeester, die als hoofd van de driehoek natuurlijk veel overleg heeft met de teamchefs, namen de twee teamchefs het over en informeerden ons over de zaken die momenteel, maar ook in het algemeen, bij de politie spelen. Zij werden ondersteund door twee ervaren (wijk-)agenten, waarmee we bij eerdere gelegenheden al kennis hadden gemaakt.

Er liggen heel veel zaken op het bordje van de politie, ook zaken die daar eigenlijk niet thuishoren -zoals het oplossen van overlast door personen met onverstaanbaar gedrag-, daarom is gekozen om nadruk te leggen op een viertal speerpunten. En die zijn: ondermijning, jeugd, verkeer en digitale veiligheid. Op elke speerpunt wordt uitvoerig ingegaan en is er alle ruimte om de vragen die worden gesteld te beantwoorden.

Aan het einde van de avond vond nog een test plaats waarbij het politieke bezoek stevig aan de tand werd gevoeld over de opgedane kennis. Conclusie: een zeer nuttig werkbezoek!