Vier Vaarbruggen geopend

Tussen de buien door en toevallig net op een zonnig moment kon onze wethouder Ester Leibbrand samen met gedeputeerde Esther Rommel de openingshandeling verrichten van de vier gloednieuwe vaarbruggen in Zuid-Scharwoude.

Dit gebeurde middels het gezamenlijk doorknippen van een groot groen lint bij de eerste brug tijdens de vaartocht van de Koogerkerk naar de Sint Jan de Doperkerk door de Machinesloot en Achterburggracht.

 

Hieraan vooraf ging een bijeenkomst in de Koogerkerk waar meer dan honderd belangstellenden zich hadden verzameld en waar de beide 'officials' een toespraak hielden, geïntroduceerd door een trotse projectmanager Marianne Zeedijk.

 

De integrale toespraak van Ester Leibbrand leest u onder de foto's van de vaartocht .


Toespraak Ester Leibbrand

Dames en heren, 

Ik heet u graag van harte welkom op deze bijzondere dag in Zuid-Scharwoude. Vandaag staan we stil bij twee bijzondere mijlpalen: we openen een extra vaarroute van ongeveer anderhalve kilometer en we openen vier prachtige bruggen. Een historische vaarroute is in ere hersteld en de bruggen zijn zowel vanaf de oever als vanaf het water een lust voor het oog. 

Maar het gaat hier niet alleen om het oog, het gaat hier om ons hart. Het hart van Langedijk, het hart van de Langedijkers, de schippers. Water zit hier in het DNA van de mensen. We dreven handel, vervoerden onszelf en zwommen in dit water.

Met deze bruggen gaat vooral een langgekoesterde wens in vervulling. Water verbindt, bepaalt onze identiteit in allerlei vormen. Op, in en aan het water ontmoeten wij elkaar. Ik hoorde natuurlijk van de 1,5 km extra aan vaarwater. Geen idee wie er dan kijkt, want voor ons, de bewoners aan de Achtergracht, gaat er een wereld aan vaarwater open: meer dan 30 km! Ik durf te stellen dat het  jullie schuld is dat ik een bootje moest kopen!

 

Het bruggenproject heeft even geduurd, maar we zijn heel erg trots op het eindresultaat. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Hiervoor wil ik de provincie graag bedanken. Ik stel het zeer op prijs dat gedeputeerde Esther Rommel vandaag aanwezig is. We zullen straks samen de vaarroute en de bruggen officieel openen. 

Het bruggenproject sluit aan bij de ambities van gemeente Dijk en Waard en van de provincie. Wij hebben het programma Langedijk Ontwikkelt Met Water en de provincie heeft de Visie Waterrecreatie. Vanuit ons beleid werken we samen aan het herstellen en verbinden van waterwegen. Op die manier wordt Noord-Holland en Dijk en Waard steeds aantrekkelijker voor de recreatievaart. Ook andere partijen denken en werken mee aan onze plannen. Zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Stichting Langedijk Waterrijk.

Langedijk Waterrijk maakte eind jaren negentig van de vorige eeuw als schippersvereniging het eerste plan om de dorpen van Langedijk weer over water met elkaar te verbinden. De stichting heeft deze ambitie steeds onder de aandacht gehouden. Ik denk nu even terug aan het grachtenfestival!

 

Nu sta ik hier voor jullie, maar ik heb hier werkelijk geen hand in gehad. Wel de oud-wethouders, die elk over al die jaren het project doorvaarbaarheid een stukje verderop hebben gebracht: Hans Dijkgraaf pakte het schippersinitiatief op, Jacco Koolaard zorgde voor deelname aan een Europees, Jan Piet Beers startte Langedijk Ontwikkelt Met Water, Ad Jongenelen hield de vlag hoog, Jasper Nieuwenhuizen zorgde dat het programma financieel zorgvuldig in de begroting werd ondergebracht. Annette Groot, die haar liefde voor dit project op mij over heeft gebracht.

Voor omwonenden was het bruggenproject een uitdaging. Het project duurde 15 maanden. Vanwege de bouw van de bruggen werden wegen afgesloten en werd het verkeer omgeleid. Ik wil de bewoners bedanken voor hun begrip, geduld en de warme soep!

Ik ben onder de indruk van het resultaat van het bruggenproject. Tussen de Koogerkerk en Sint Johannes de Doperkerk is een aantrekkelijke vaar- en wandelroute ontstaan. We danken Bureau B+B dat het project het ontworpen, met oog voor de geschiedenis en voor het detail. Zo zijn de brugleuningen geïnspireerd door de tientallen historische bruggen die de Dorpsstraat verbonden met de achterliggende eilanden. Let u ook op hoe de bruggen zich van noord naar zuid ‘openen’ via een speciaal ontwerp van landhoofden en dragers. 

Hoewel de aandacht vandaag uitgaat naar de realisatie van de vaarroute, is dat niet het enige waarmee de omgeving wordt verrijkt. Ik noem graag een paar voorbeelden van bijzonder details: 

  • Uit rollen achter de beschoeiing ontstaat nu al de grote variëteit aan oeverbeplanting. Het zijn natuurvriendelijke oevers die we moeten koesteren (en niet uw bootje aan vast maakt)
  • Met het verwijderen van de dammen en verbreden van het water is de doorstroming sterk verbeterd. Dit is goed voor de waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Op deze manier werkt alles met elkaar samen.

De ronde Noord-Zuid-Scharwoude wordt afgemaakt met de verbinding tussen de wijk Nieuwe Veiling en de nieuwe wijk Oostrand. De planontwikkeling voor een rondje Achterburggracht onder de Oostelijke Randweg door staat ook voor dit jaar op stapel. 

Met Kanaalpark heeft Langedijk Ontwikkelt Met Water een sprong gemaakt richting het Waardse deel van Dijk en Waard. Dijk en Waard Ontwikkelt Met Water wordt een logische volgende stap.

Dit houdt niet op. Met andere woorden: dit wordt vervolgd. Nu nodig ik u uit om de route te bewandelen en te varen. Ik wens u heel veel plezier!