Zicht op beveiligde fietsstalling(en)

Met de almaar stijgende aantallen fietsendiefstallen in Dijk en Waard konden maatregelen niet langer uitblijven. Van de zijde van NS konden er helaas geen aanvullende maatregelen verwacht worden, dus diende SDW in maart 2023 reeds een motie in om de fietsenstalling bij het NS-station extra te beveiligen door dan maar als gemeente zelf te zorgen voor personeel toezicht, naast de toegangspoortjes en camera’s van NS. Deze motie bleef toen boven de markt hangen omdat de wethouder al in gesprek was met NS over oplossingen. 

 

De diefstallen bleven intussen echter (flink) toenemen en beperkten zich ook niet tot het station. Daarom werd er op 23 april samen met coalitiegenoot ChristenUnie een nieuwe motie ingediend om, naast het station, ook bij Middenwaard te zorgen voor beveiligde fietsenstallingen in het kader van het Integraal Parkeer Beleid (IPB). D66, 50plus, GroenLinks en Lijst Feenstra waren mede-indieners.

 

Deze motie kon op een brede steun in de gemeenteraad rekenen en de wethouder gaat hiermee aan de slag, al moeten we nog wel wat geduld uitoefenen omdat concrete maatregelen niet voor 2025 te verwachten zijn.