Werkbezoek aan SV Vrone

Op zaterdag 24 februari werden raadsleden en fractievertegenwoordigers van alle partijen uitgenodigd voor een presentatie en rondleiding bij SV Vrone. Niet geheel toevallig, want op de agenda van de politieke avond op 5 maart staat de kredietaanvraag voor de renovatie van de velden en gebouwen van SV Vrone. Om vervolgens op 12 maart tijdens de raadsvergadering afgehandeld te worden.

 

Om het geheel financieel enigszins dragelijk te houden zijn er ook een zevental huizen gepland op het terrein. Deze zijn aan de noordzijde gesitueerd, aan de Vinkenlaan tegenover dorpshuis De Geist. Daar is ook de nieuwe ingang van het terrein gepland alsmede een parkeerterrein, zodat ook voor een betere ontsluiting wordt gezorgd. Want dat is nu aan de Boeterslaan wel flink schipperen.

 

Welkom geheten door voorzitter Tijs Roeland en penningmeester Jeroen van Velzen kregen we een korte uitleg over de historie van de vereniging en die van de plannen die voorliggen, waarvan de eerste versies alweer dateren al van bijna 20 jaar geleden. Ten opzichte van de andere voetbalverenigingen in Dijk en Waard is de huidige staat van de velden en opstallen bedroevend te noemen. Dat heeft mede te maken met het feit dat Vrone deze huurt van de gemeente en de andere Langedijker verenigingen dit hebben gekocht.

Maar nu ligt er eindelijk een plan dat er levensvatbaar uitziet. Wel is het allemaal een stuk duurder geworden dan in het verleden was voorzien. In totaal praten we nu over € 5,4 miljoen. De vereniging heeft ook zelf mogen meeschrijven aan het raadsvoorstel en draagt ook financieel een flink steentje bij: € 250.000, grotendeels in geld en voor het overige in natura door zelfwerkzaamheid.

 

Als Senioren Dijk en Waard staan we achter het raadsvoorstel en hopen dat ook de laatste voetbalvereniging in onze gemeente nu snel eindelijk over gepaste faciliteiten kan beschikken.