SDW stelt gedragscode in

Senioren Dijk en Waard is een leuke partij met een goede sfeer en waar mensen met een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan.

En dat willen we graag zo houden!

 

De afgelopen jaren zijn steeds meer gevallen bekend geworden van overschrijdend gedrag, dat maatschappelijk steeds minder wordt geaccepteerd (denk aan: Me Too, incidenten in de media- en sportsector). Het was minister Dijkgraaf die aandacht vroeg voor overschrijdend gedrag in de politieke sector. Ook hier kwamen incidenten voor, maar de sector was er niet op voorbereid op welke manier men hiermee moest omgaan. Zo waren er (nog) geen vertrouwenspersonen aangesteld of gedragscodes opgesteld. Dit vraagstuk speelde al bij de grote landelijke partijen, maar voor lokale partijen was dit al helemaal geen issue.

Was er dan een aanleiding voor?

Nee, gelukkig niet. Maar: je moet het dak repareren als het droog is en niet wachten tot het regent.  SDW nam het initiatief om te onderzoeken of er iets voor de lokale partijen geregeld kon worden en nam hiervoor contact op met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Deze ondersteunende organisatie vond dit idee interessant en in gezamenlijkheid werd gewerkt aan een gedragscode en procedure. Deze beleidsstukken zijn door de leden van Senioren Dijk en Waard tijdens de ALV van 29 januari goedgekeurd.

SDW is hiermee de eerste lokale politieke partij, die officieel een gedragscode heeft vastgesteld en een interne vertrouwenspersoon/klachtencoördinator heeft aangesteld. Op de website (onder: Algemeen) is alle informatie te vinden.