Ester Leibbrand nieuwe wethouder

Ester Leibbrand voor het eerst op het scherm als wethouder
Ester Leibbrand voor het eerst op het scherm als wethouder

Raad stemt unaniem voor nieuwe wethouder! 

 

Ester Leibbrand is dinsdagavond 23 januari door de gemeenteraad van Dijk en Waard benoemd tot wethouder. Alle aanwezige raadsleden brachten hun stem op haar uit.

Uit Noordhollands Dagblad door: Roel van Leeuwen

Speciaal voor de benoeming en de installatie van de nieuwe wethouder was een extra raadsvergadering uitgeschreven. Burgemeester Maarten Poorter deelde aan het begin van de bijeenkomst mede dat er een risicoanalyse integriteit heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek zijn geen zaken naar voren gekomen die een beletsel vormden voor de benoeming.

Nadat fractievoorzitter Joke van Ruitenbeek van Senioren Dijk en Waard Leibbrand formeel had voorgedragen, kon er worden gestemd. Vervolgens kon Leibbrand worden geïnstalleerd tot wethouder.

De nieuwe wethouder dankte de gemeenteraad voor het vertrouwen. ,,Deze raad durft het aan om samen met mij, een relatieve nieuwkomer, het ingezette beleid verder uit te werken en om samen een goed resultaat te realiseren.’’

Ook zei ze zich met alles in te zetten voor de grote uitgaven die de komende jaren voor de gemeente liggen. Ze noemde de opdracht om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen en ook het feit dat de gemeente voorbereid moet zijn op de snel toenemende aantallen ouderen en de druk op de zorg en de WMO die dat gaat opleveren.