Afscheid van Annette Groot

Burgemeester Maarten Poorter spelt Annette het nieuwe ereteken op: de Brug
Burgemeester Maarten Poorter spelt Annette het nieuwe ereteken op: de Brug

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2023 nam Annette Groot afscheid als wethouder en nam ook afscheid van de lokale politiek na daar 25 jaar actief in te zijn geweest.

Door burgemeester Maarten Poorter kreeg zij als eerste het nieuwe ereteken van de gemeente Dijk en Waard opgespeld: de Brug.

 

Die stipte in zijn rede aan hoe betrokken Annette is geweest bij heel veel zaken die in de gemeente hebben gespeeld - en nog spelen - en was er trots op voor de allereerste keer dit nieuwe ereteken op te mogen spelden bij iemand die zo veel voor de lokale politiek heeft betekend.

Integrale tekst van fractievoorzitter Joke van Ruitenbeek

Beste Annette,

Na de mooie woorden van onze burgemeester, mag ik je als fractievoorzitter toespreken. 

Een hele eer om jou toe te spreken met een cv van bijna 25 jaar in de politiek. Gestart in het bestuur van de PvdA  Heerhugowaard, dan commissielid, vanaf 2006 raadslid en in 2010 fractievoorzitter van dezelfde partij.

 

In 2013 stopt je samenwerking met de PvdA en ga je als onafhankelijk raadslid verder, maar je wilde wel door in de politiek. 'Wat missen we in Heerhugowaard?' was de vraag. Een partij die opkomt voor onze oudere inwoners, een seniorenpartij. Jij werd een van de medeoprichters van onze partij die meedeed in de gemeenteraadsverkiezingen van 2014  met “ lijst 10 Senioren Heerhugowaard”. We haalden drie zetels binnen en namen plaats in de raad, wat een overwinning maar hierdoor wel veel druk en verantwoordelijkheid.

 

Onder jouw leiding als fractievoorzitter waren we actief en aanwezig in de raad maar ook in onze gemeente Heerhugowaard, wat in 2018 bij de nieuwe verkiezingen tot uiting kwam. Opnieuw twee zetels erbij, 5 zetels dus!!!

Vanuit de oppositie kwamen we in de coalitie, dat was voor een aantal van ons wel even wennen.  We mochten een wethouder leveren. Zoals afgesproken binnen de partij, werd dat Jan van de Starre. 

Eind mei 2019 nam jij het wethouderschap van hem over.  Dit ging niet zomaar, jij was kostwinner en had naast je politieke carrière ook een drukke baan bij Defensie.  Het wethouderschap kent risico’s: blijft de coalitie overeind, krijg je een motie van wantrouwen, de politiek kan wispelturig zijn. Een terugkommogelijkheid naar je oude werkgever was voor jou als kostwinner een voorwaarde om het wethouderschap te aanvaarden. Dankzij de inzet van burgemeester Blase werd dit mogelijk.

Je neemt op dat moment dan na 13 jaar afscheid als raadslid, wordt hiervoor geridderd en start als wethouder.

 

Als wethouder hielp je mee om de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk te realiseren en vorm te geven een periode met veel overleg, nieuwe verordeningen, nieuwe teams die gevormd werden binnen het ambtelijk apparaat, wennen onderling aan samenwerking etc. En daarbij kwam ook nog de Coronapandemie, waardoor er veel online moest worden geregeld, een rare, zware, drukke periode, maar jij bleef doorgaan.

Gelijktijdig bleef je onze fractie ondersteunen met raad en daad. We hadden aan jou een wandelende encyclopedie met heel veel dossierkennis. Wat zullen we dat gaan missen! 

 

De verkiezingen in 2021, waren voor onze partij een tegenvaller: een zetel minder dan in 2018 en uiteindelijk werden het er drie. Dankzij jou inzet konden we weer een wethouder leveren en onze fractie nam zitting in de coalitie, en weer door.

Als wethouder zette jij je in voor een dementievriendelijke gemeente en kwamen er meer zorgplekken bij. Tevens zijn er nu twee respijtzorgkamers in Dijk en Waard gerealiseerd in en door de Leeuwenhof. Die waren er eerder niet in onze gemeente.

 

Eén onderwerp is nog niet afgerond: Annette, jij draagt de Regenbooggemeenschap een warm hart toe en Dijk en Waard is nu een Regenbooggemeente. Dat er nog veel werk te doen is bleek helaas uit de recente incidenten in onze gemeente. De Roze Loper realiseren in onze gemeente is een grote wens van je. Hier zullen wij als fractie met zijn allen aan blijven werken.

 

Samen met wethouder Does werd het project Centrumwaard weer opgepakt en startte de uitvoering. 

Op 7 november werd de motie Seniorenagenda aangenomen, een onderwerp belangrijk voor onze ouderen waar jij je schouders onder hebt gezet. De uitvoering blijven we zeker bewaken.

 

Net hebben we in de raad over het voorstel m.b.t. de komborden gestemd, ook De Noord heeft nu, zoals al jaren de wens was, een eigen kombord.

 

Bij de wedstrijd tegelwippen om onze gemeente nog groener te maken kwamen we op het laatste moment net op de tweede plaats terecht. We hadden die eerste plaats graag gewonnen maar: wat een mooi resultaat.

Over tegels gesproken, waarschijnlijk ben jij de wethouder met de meeste voetstappen op tegels in Dijk en Waard. Tijdens het gezondheids/preventie project liep je 10.000 stappen per dag een maand lang, alle afspraken in Dijk en Waard met de benenwagen en dit werd door jou en je secretaresse goed in de planning opgenomen. Daarnaast speel je ook nog Pokemon dus wandelend door Dijk en Waard komen we je vast nog wel tegen.

 

Echter een wethouder leest, spreekt, opent, denkt mee, bezoekt, corrigeert waar nodig.

Jij bent iemand die zich maximaal inzet, niet alleen als wethouder maar ook voor je kinderen en je moeder. Maar zelfs voor een duizendpoot als jij raakt uiteindelijk het energiepotje leeg. 

Het wordt tijd dat je om jezelf gaat denken: pak je rust en ga straks weer op volle kracht vooruit bij Defensie. Vrijdag hebben we je als fractie al in het zonnetje gezet tijdens een gezellig diner.

Namens iedereen bedankt en pak je rust, maar voor lastige vragen en samen een Skuumkoppe drinken zullen we je altijd weten te vinden.

 

Annette bedankt!

Foto's afscheidsreceptie op 18 januari