Wethouder Groot stopt

Annette Groot met op de achtergrond de Twuyvermolen in Sint Pancras met zicht op de wijk Broekhorn met opkomende winterzon.
Annette Groot met op de achtergrond de Twuyvermolen in Sint Pancras met zicht op de wijk Broekhorn met opkomende winterzon.

Wethouder Annette Groot heeft vandaag haar ontslag aangeboden als wethouder van Dijk en Waard.

De verhouding tussen werk en privé valt haar steeds zwaarder. Het college van B&W, de gemeenteraad en haar fractie zijn daarover geïnformeerd.

 

Annette Groot is al bijna 25 jaar actief in de lokale politiek. Eerst zes jaar als fractievertegenwoordiger (commissielid) en daarna 13 jaar als raadslid en fractievoorzitter naast haar fulltimebaan bij Defensie. Vanaf 2019 was ze wethouder in de gemeente Heerhugowaard en na de fusie wethouder in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. 

 

Ze heeft als raadslid en wethouder een grote bijdrage geleverd aan de lokale samenleving. Als wethouder hield ze zich onder andere bezig met grote onderwerpen op het gebied van welzijn, openbare ruimte, klimaatadaptatie en recreatie en was verbonden aan grote woningbouwprojecten als De Draai en de vernieuwing van Centrumwaard.

 

Zijzelf zegt hierover: “Ik vind het ontzettend jammer om te stoppen, maar ik kies nu voor mijn gezondheid. Wethouder zijn is een voorrecht, maar de verhouding tussen werk en privé begint nu effect te hebben op mijn gezondheid, dus moet ik verstandig zijn. Voor mezelf, maar ook voor het college, de gemeenteraad en de partij, en niet in de laatste plaats de inwoners, want ook die verdienen iemand die zich 100% kan inzetten. Daarnaast speelt de mogelijkheid om terug te keren bij het Ministerie van Defensie, wat mijns inziens beter bij mijn balans werk en privé past en ten goede komt aan mijn gezondheid.”

 

In 2013 was zij medeoprichter van de lokale partij Senioren Heerhugowaard, nu Senioren Dijk en Waard. Al die tijd was zij een stuwende kracht in de partij en was tot deze zomer ook nog ruim een jaar interim bestuursvoorzitter. Haar besluit kwam dan ook als een schok, maar tegelijk overheerst ook de dankbaarheid voor haar grote inzet en het besef dat die natuurlijk nooit ten koste mag gaan van de gezondheid.

Annette zal nu even afstand nemen van de politiek om haarzelf en de partij te laten wennen aan de nieuwe situatie, maar zal zeker aan de partij verbonden blijven en mogelijk op termijn weer een nieuwe plek vinden die haar past.