Zebrapaden

Senioren Dijk en Waard maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van onze inwoners, met name van hen die slecht ter been zijn, maar ook van schoolgaande kinderen. 

Een zebrapad kan vaak een uitkomst bieden als er een drukke weg overgestoken moet worden. Maar die zijn de laatste jaren soms weggehaald.

 

Daarom vroegen wij het college om na te gaan of er juist zebrapaden bij kunnen komen zodat alle inwoners die minder mobiel zijn, met rollator, rolstoel of kinderwagen, op een voor snelverkeer duidelijke oversteekplaats/zebrapad weer veilig kunnen oversteken om hun routes te kunnen lopen die hen naar winkels en voorzieningen brengt of gewoon een rondje om. Maar ook voor kinderen die nog minder alert zijn op de gevaren van het verkeer kunnen zo veiliger naar hun school of sportbeoefening komen.

Met alleen het CDA tegen, werd onze motie aangenomen.