Uitbreiding Dagelijks Leven

In oktober zullen er twee nieuwe vestigingen van Dagelijks Leven worden geopend aan de Middenweg te Heerhugowaard: Het Huygenwaerthuis en Het Middelwechhuis en dit stemt Willem Jan Mandersloot, raadslid voor Senioren Dijk en Waard, zeer tevreden.

 

Die was namelijk destijds de initiatiefnemer om Dagelijks Leven te interesseren om naar Heerhugowaard te komen.

 

 

Dagelijks Leven creëert overal in Nederland in hoogwaardige, kleinschalige woonzorglocaties een veilige en vertrouwde omgeving voor de bewoners met dementie.

Een plek waar zij zoveel als mogelijk leven zoals zij dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Gewoon, als thuis.

En, misschien wel net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen, ook voor wie alleen AOW als inkomen heeft.

 

Vanuit de wetenschap dat met de dubbele vergrijzing ook het aantal mensen met dementie zal toenemen, heeft Mandersloot enkele jaren geleden het initiatief genomen om in overleg te treden met de toenmalige wethouder Gido Oude Kotte en het management van ‘Dagelijks Leven’. Hieruit is de eerste locatie Het Icarushuis aan de Callistolaan ontstaan

Eerder dit jaar konden verschillende raadsleden kennisnemen van het wonen met dementie tijdens een door Senioren Dijk en Waard georganiseerd werkbezoek aan Het Icarushuis.

Dat Dagelijks Leven in een grote behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat binnenkort dus twee nieuwe vestigingen worden geopend aan de Middenweg.

 

Wat Mandersloot betreft hoeft het hier niet bij te blijven want hij ziet ook mogelijkheden voor Dagelijks Leven aan de westkant van de gemeente Dijk en Waard, in het voormalige Langedijk, aangezien er nog steeds wachtlijsten zijn voor deze gespecialiseerde zorg.