Algemene Beschouwingen Kadernota 2024

Ook Senioren Dijk en Waard kon tijdens de Algemene Beschouwingen terugblikken op de afsluiting van 2022 en vooruitblikken naar 2024. Zoals iedere partij kreeg zij ook 5 minuten. Fractievoorzitter Joke van Ruitenbeek sprak onderstaande tekst uit:

 

Voorzitter, een positieve afsluiting van de jaarrekening. Er kan geld naar de reserves, een goede start voor onze gemeente Dijk en Waard, samengesteld uit verschillende dorpen, kernen en wijken met een eigen identiteit.

 

We zijn blij om te lezen dat het Sociaal Plein dat weer actief is en nu ook in de Binding wordt opgestart. Het hoort bij de missie: ‘een sterke gezonde en vitale samenleving waarmee we de zorg op termijn effectief en betaalbaar houden voor iedereen’.

 

Het zijn met name onze senioren die problemen hebben of krijgen met gezondheid en vitaliteit.  We weten: de vergrijzing komt eraan. Regeren is vooruitzien: we moeten zorgen dat we op de feiten vooruit lopen. Het aantal 75-plussers in onze regio zal in 2040 toenemen met 18.000. Het aantal 50-74-jarigen (mogelijke mantelzorgers) per 85-plusser zal afnemen van 11 nu, naar 5 in 2030. Een 50% daling! Het aantal huishoudens met zorgvraag stijgt met 40% de komende 20 jaar. 

De ouderenzorg staat al onder druk, mantelzorgers zijn overbelast, personeelstekorten in de zorg blijven toenemen. Wordt de ouderenzorg het afvoerputje van de samenleving?  Een rondje langs de verschillende instellingen leert ons dat er overal wachtlijsten zijn, echtparen uit elkaar worden gehaald en inwoners bij noodplaatsing vaak ver van hun geboorte/woonplaats ondergebracht. Zo mag de toekomst er voor niemand uit zien!

 

Het is vijf voor twaalf. We moeten actie ondernemen. Extra voorzieningen, zoals meer hospice gelegenheid en ook een Respijthuis in Dijk en Waard is een dringende noodzaak om onze mantelzorgers te kunnen ontlasten. Er komen 10.000 woningen bij in Dijk en Waard. In de kadernota lezen wij: “We onderzoeken hoe we vormen van geclusterd wonen voor ouderen kunnen realiseren in nieuwbouw en in bestaande wijken”. Daarin moet ruimte zijn om levensloopbestendig te bouwen met het oog op de immense vergrijzing. Immers de kosten voor aanpassingen zijn vele malen hoger dan bij het bouwen. Het advies van de SDW is dat we daarbij de koppeling maken met de uitkomsten van de woonzorganalyse (Companen 2023) en het concept woonzorgvisie die aan ons op 18 januari zijn gepresenteerd.

 

Naast het geclusterd wonen (wat zeker ook mogelijk is voor jong en oud samen) is een woonzorgcentrum met inpandig ontmoetingscentrum voor iedereen in de wijk een noodzaak. De zorg binnen een wijk kan vanuit een punt worden geregeld, wat tijd en kosten verlagend kan werken binnen het zorgaanbod. Het biedt een perspectief tegen eenzaamheid en is goed voor de sociale cohesie in de wijk. Wij zijn daarom erg nieuwsgierig wat de Woonzorg-Visie onze senioren gaat brengen. 

De mededeling was dat de woonzorgvisie voor het reces aan de raad zou worden aangeboden, wat is de oorzaak van deze vertraging? 

 

Recent is het ‘Aanjaagteam Wonen Welzijn en Zorg voor Ouderen’ opgestart. De VNG, woningcorporaties, de ouderenbonden, zorgverzekeraars, de ministeries van binnenlandse zaken en die van volksgezondheid, sport en welzijn zijn aangesloten.  Zij willen graag organisaties met elkaar verbinden. Wij vragen aan de wethouder of het mogelijk is ons aan te sluiten.