Nieuw bestuur voor SDW

Het nieuwe bestuur van SDW vlnr: Ester Leibbrand, Elfred Bakker, Richard den Bak, Jan Daverveldt en Marjolein Jungbäcker
Het nieuwe bestuur van SDW vlnr: Ester Leibbrand, Elfred Bakker, Richard den Bak, Jan Daverveldt en Marjolein Jungbäcker

Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 19 juni jl. heeft Senioren Dijk en Waard buiten een nieuw logo ook gekozen voor een nieuw bestuur. Volop vernieuwingen, dus! 

In 2022 hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld waarvan er zich drie kandidaat stelden om in het bestuur plaats te nemen. Hier stemden de leden volmondig mee in, zodat voor Annette Groot eindelijk de tijd was gekomen om het voorzitterschap - dat zij naast haar drukke baan als wethouder tijdelijk had waargenomen - neer te leggen. De andere bestuursleden, Marjolein Jungbäcker (lid) en Richard den Bak (secretaris/penningmeester) bleven in functie zodat het nieuwe bestuur nu vijf leden telt. 

 

Ester Leibbrand 

De nieuwe voorzitter is Ester Leibbrand (54) woont sinds 1996 in Dijk en Waard en is binnen onze gemeente een ervaren bestuurder en toezichthouder. Volgens haar lees je de kwaliteit van een maatschappij af aan hoe er wordt omgegaan met de kwetsbaren in de samenleving. Zij vindt het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen: daar maakt zij zich graag sterk voor. 

 

Jan Daverveldt 

De tweede nieuwe bestuurder is Jan Daverveldt (82). Hij en zijn vrouw wonen, na jaren in de gemeente Bergen gewoond te hebben, sinds de vorige zomer in Dijk en Waard, dat ze ook mooi en gezellig vinden. 

Zij vinden zich al geruime tijd tot de leeftijdsgroep senioren behoren en met ongeveer tien jaar politieke ervaring in Venlo en diverse activiteiten voor met name de senioren van de regio Bergen, zocht hij aansluiting bij Senioren Dijk en Waard. Zijn ambitie is vooral om de leefbaarheid voor alle bewoners optimaal te waarborgen. 

 

Elfred Bakker 

Last but not least is Elfred Bakker (65) het derde bestuurslid dat toegetreden is. Hij is vanaf 1987 woonachtig in Heerhugowaard en meer dan veertig jaar actief geweest in het onderwijs. De laatste 12,5 jaar als professioneel bestuurder van het openbaar, algemeen bijzonder onderwijs en kinderopvang binnen Dijk en Waard (Stichting De Blauwe Loper en Stichting Allente). Hij heeft altijd oog en oor gehad voor kinderen en jeugd met een bredere ondersteuningsvraag. Nu is deze interesse gericht op de doelgroep senioren, waarvan hijzelf ook actief deel uitmaakt.