Coalitie geklapt

Na elf maanden is de coalitie geklapt. Op maandagavond 21 november 2022 hebben de coalitiegenoten DOP, LDW en SDW de conclusie getrokken dat er geen vertrouwen meer is in de VVD om de coalitie verder voort te zetten.

Hieronder de tekst van het gezamenlijke persbericht. Met daaronder het persbericht van GL-CU-PvdA.

 

 

(Archieffoto Mediahuis)

 

PERSBERICHT

Gemeente Dijk en Waard krijgt een nieuwe coalitie

 

 

DOP, LDW, SDW, GL, PvdA en CU gaan met elkaar onderzoeken of zij tot een nieuwe coalitie kunnen komen. Binnen de huidige coalitie waar naast de drie lokale partijen (DOP, LDW en SDW) ook de VVD onderdeel van was, is de conclusie getrokken dat de VVD fractie fundamenteel verschilt van inzicht op belangrijke onderwerpen. In de afgelopen 11 maanden zijn deze verschillen steeds meer zichtbaar geworden. 

 

Onvoldoende vertrouwen en inhoudelijke verschillen

De partijen DOP, LDW en SDW hebben op dit moment onvoldoende vertrouwen om de samenwerking met de VVD fractie de komende drie jaar stabiel te kunnen uitvoeren. Zij signaleren na een start vol vertrouwen een aantal onoverbrugbare problemen die een constructieve samenwerking in de weg staat. 

 

Brede coalitie, dicht bij de inwoners en klaar voor de huidige opgaven.

DOP, LDW en SDW vinden stabiliteit en een breed gedragen bestuur van de gemeente Dijk en Waard zeer belangrijk en hebben gekeken naar het formeren van een nieuwe coalitie. De partijen onderzoeken nu actief een coalitie samen met GL, PvdA en CU om hier invulling aan te geven. In de komende periode wordt gestart met het voeren van de eerste gesprekken.

Kees Tesselaar – DOP 

Lea van der Zee – LDW

Joke van Ruitenbeek – SDW

 

Persbericht CU, PvdA en GL

Vanaf de start van deze periode hebben we als CU, PvdA en GL elkaar gevonden op de punten die wij belangrijk vinden voor onze inwoners van Dijk en Waard. In januari hebben we aan de coalitie een 5 actie puntenplan gepresenteerd met onze inzet om ons constructief in te zetten en het belang van de inwoners voorop te stellen.

Het afgelopen jaar is onze samenwerking steeds beter geworden en hebben we op belangrijke momenten, zoals bij de kadernota en de begroting de samenwerking opgezocht en onze speerpunten gezamenlijk in de vorm van moties en amendementen ingediend. Ook buiten de raad hebben we vertrouwen in elkaar. We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk een avond voor inwoners georganiseerd over minimabeleid.

Onze samenwerking heeft steeds als doel om een verschil te kunnen maken voor onze inwoners. De komende tijd gaan we daarom met DOP LDW en SDW verkennen op welke manier we deze punten kunnen gaan inbrengen om de coalitie van Dijk en Waard mooier te maken.