Tijdelijke voorzitterswisseling

De perikelen omtrent de broers Van der Starre hebben onze voorzitter, Peter van der Horst, niet onberoerd gelaten.

Hij wil nu even afstand nemen van de politiek, al zal hij nog wel lid/adviseur blijven. Per 7 februari heeft hij de voorzittershamer na de ALV neergelegd.

 

Zijn taak als voorzitter van het bestuur werd vanaf dat moment tijdelijk waargenomen door Annette Groot.

Tevens is besloten om deze bestuurswisseling in stilte te laten verlopen, vandaar nu pas dit bericht.