RWZI naar energieneutraal

Op vrijdagmiddag 28 juni werden raadsleden en fractievertegenwoordigers uitgenodigd bij de RWZI Geestmerambacht. Dat is de RioolWaterZuiveringsInstallatie van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Die in het Geestmerambacht is de op een na grootste van de vijf die in het werkgebied (ten noorden van het Noordzeekanaal) staan en zuivert het afvalwater van Dijk en Waard, Alkmaar en enkele omliggende gemeenten.

 

Naast de SDW waren ook vertegenwoordigers van LDW, CU en CDA aanwezig. Na de introductie van Marjan Leijen gaven Bob de Boer en Klaas Jan de Hart uitleg over de achtergrond en het doel van dit bezoek. 

Het zuiveren van het afvalwater kost namelijk ontzettend veel energie. Om een beeld te krijgen: na Tata Steel is het HHNK de grootste afnemer van energie in de provincie. Het huidige gebruik is 80.000.000 kWh en 15.000.000 m3 gas.

Doelstelling van het HHNK is dan ook om op zo kort mogelijke termijn energie- en CO2-neutraal te zijn en in 2050 zelfs volledig circulair. Als in de toekomst afscheid genomen wordt van gas, dan zal de elektriciteitsbehoefte 150.000.000 kWh zijn.

 

Maar de RWZI vraagt niet alleen energie, het levert ook wat op: zo wordt er groen biogas geproduceerd (en CO2 afgevangen), wordt het slib gedroogd dat weer elders ingezet kan worden en is er winning van fosfaat en stikstof (met bestemming in de landbouw en industrie). Maar nu er in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) gekeken wordt naar zoekgebieden voor windenergie is er vooral aandacht voor het plaatsen van eigen windmolen(s).

Het NHNK wil vooral als goede buur met de omwonenden overeenstemming bereiken over de locatie, het aantal, de hoogte en de voorwaarden waarop deze gerealiseerd kunnen worden. Er is al een bewonersontmoeting geweest voor een eerste uitleg. Die zal een vervolg krijgen waarop de omwonenden kunnen meepraten over de plannen waarbij mee-investeren en mee-profiteren een duidelijke optie is. De beoogde plek is de strook tussen het terrein en de N504, waar al eerder drie kleinere windmolens stonden (van een andere eigenaar).

 

Op het verlanglijstje staat verder een vergistingsinstallatie (waarvan de maquette al getoond werd). Hiermee zal het zuiveringsslib van de 5 RWZI's vergist worden. In totaal zo'n 45.000 ton waarvan ongeveer de helft van de RWZI Geestmerambacht zelf afkomstig is. Uit dit slib zal jaarlijks 3.400.000 m3 biogas gemaakt kunnen worden dat omgezet kan worden naar 2.300.000 m3 groen gas dat direct aan het aardgasnetwerk kan worden geleverd.

Mogelijk komt er ook een waterstoffabriek (al heeft de locatie RWZI Heiloo op dit moment de voorkeur, zie onderstaand artikel). Hiervan kan de waterstof kan dan verkocht worden aan bedrijven terwijl de zuurstof die daarbij vrij komt ingezet wordt bij het reinigingsproces. Daarbij komt ook OZON beschikbaar dat effectief is om medicijnresten uit het afvalwater te halen.

Beelden uit de presentatie


Lees ook: Netcongestie bedreiging voor waterstofplan HHNK

Download
Noord-Hollands Dagblad: Vol stroomnet zit innovatief waterstofplan in de weg
240705 NHD-Waterstof van RWZI Heiloo.pdf
Adobe Acrobat document 269.4 KB