Tour de Raadzaal

Op vrijdag 12 januari ging een grote groep raadsleden en fractievertegenwoordigers onder leiding van de griffie naar een drietal gemeenten om daar hun licht op te steken over de (her-)inrichting van de raadzaal.

 

Want onze raadzaal (en eigenlijk de gehele begane grond van het gemeentehuis) staat ter discussie en een werkgroep zal het voortouw nemen om te komen tot een nieuwe inrichting. Zo heel oud is het allemaal nog niet (2017), maar in de praktijk voldoet allereerst de AV-techniek niet goed (de techniek waarmee de vergaderingen in beeld worden gebracht, maar waarmee ook gestemd zou kunnen worden). De publieke tribune is niet optimaal, maar ook de trouwzaal en het werkcafé zijn vaak onderwerp van kritiek. Bovendien zijn we na de fusie gegroeid dus zijn er meer raadsleden die een plek moeten krijgen en de ook volgende uitbreiding gloort al weer aan de horizon. Want het passeren van de 100.000 inwoners-grens komt al in zicht met al die nieuwbouwplannen. Ook mag de uitstraling actueler: gebouwd als het gemeentehuis van Heerhugowaard is het dat nu van Dijk en Waard, en dat mag in de uitstraling ook wel blijken.

 

Kortom, het is tijd om serieus na te gaan denken over hoe we ons gemeentehuis voor de komende jaren weer toekomstbestendig kunnen maken. Onze raadzaal is met het verplaatsbaar meubilair een multifunctionele ruimte, maar alle drie de bezochte gemeenten hebben gekozen voor een vaste opstelling. Dat was al een groot verschil in uitstraling, maar dat deed onze raadsleden wel nadenken over de voor- en nadelen van deze keuze.

Achtereenvolgens werden Purmerend, Almere en Den Helder bezocht en van alle drie namen we goede ideeën mee, maar ook zaken die minder goed hadden uitgepakt omdat daar niet -of te laat- over na was gedacht. 

 

Op 23 januari zal er in de raadzaal voor het eerst over gesproken worden, zodat ook degenen die niet aanwezig waren zijn bijgepraat. En daarna volgt een lang traject voor voorbereiding....

Fotoimpressie