Iedere inwoner van Dijk en Waard heeft te maken met de veroudering van de bevolking. Hij/zij is of wordt binnenkort zelf tot de senioren gerekend of heeft ouders, broers, zussen of vrienden die een hogere leeftijd hebben bereikt.

 

Wij staan voor de realisatie van goede voorzieningen, zowel collectief in buurthuizen, zorgcentra en de openbare ruimte, als individueel. Een veilige en plezierige leefomgeving voor de ouderen. Ook verdienen de mantelzorgers speciale aandacht van ons allen.

We gaan daarbij niet voorbij aan de belangen van andere groepen in de samenleving. Samenleven, dat doe je samen!Recente nieuwsberichten

Bruisend Stadsplein

Uitbreiding Dagelijks Leven

Kadernota 2024 Alg. Besch.


Jaarverslag 2022

Nieuw bestuur

Nieuw logo